Aanvraagformulier VKB onderscheiding

Onze vereniging stelt onderscheidingen beschikbaar als blijk van waardering voor personen die gedurende een (minimaal) voorgeschreven periode werkzaam zijn geweest in de beheerssector van een tot de Protestantse kerkbehorende gemeente of kerk. De aanvraag van onderscheidingen behoort te geschieden door het college van kerkrentmeesters.

Onderscheidingen

 • Graag de volledige naam/titel van het college van kerkrentmeesters, bijvoorbeeld "Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Kerkdorp". (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

  Graag aangeven wat van toepassing is

Gegevens ontvanger

  Graag de volledige officiële voornamen en achternaam invullen. (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

 • Dag-Maand-Jaar, bijvoorbeeld 27-mei-2015
  (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

  (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

 • Bijvoorbeeld kerkrentmeester, notabel, collectant, administrateur, koster, organist.

  Dit behoeven geen hele jaren te zijn: 12,5 jaar of een toevoeging als 'ruim', 'ten minste' of 'bijna' is ook mogelijk. (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

Datum uitreiking

 • Deze datum wordt niet vermeld op de oorkonde.
  Er dient rekening te worden gehouden met een levertijd van minimaal 4 weken. Als de uitreikingsdatum binnen 4 weken ligt, worden €25,00 spoedkosten in rekening gebracht.

Contactadres

 • Straatnaam, het nummer en de plaats.

 • Dit e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de factuur.

  Indien het adres van de contactpersoon afwijkt van het bezorgadres, kunt u het bezorgadres hier aangeven.

Toestemming

* Vereiste velden