Aanvraagformulier PKN onderscheiding

Sinds een aantal jaar heeft de vereniging het PKN insigne beschikbaar. We zagen dat er naast onze onderscheiding voor beheerfuncties ook behoeften was naar een onderscheiding voor een niet beheer-functie. Het insigne is voorzien van het logo van de Protestantse Kerk. Toekenning van de onderscheiding geschiedt onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkrenraad; voorzitter en scriba van de kerkenraad ondertekenen de bij het insigne behorende, gekalligrafeerde oorkonde.

Onderscheidingen

 • Graag de volledige naam/titel uw gemeente opgeven, bijvoorbeeld "Hervormde gemeente te Kerkdorp". (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

  Graag aangeven wat van toepassing is

Gegevens ontvanger

  Graag de volledige officiële voornamen en achternaam invullen. (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

 • Dag-Maand-Jaar, bijvoorbeeld 27-mei-2015
  (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

  (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

 • Bijvoorbeeld predikant, kerkelijk werker, ouderling of leiding zondagsschool/kindernevendienst/jeugdclub.

  Dit behoeven geen hele jaren te zijn: 12,5 jaar of een toevoeging als 'ruim', 'ten minste' of 'bijna' is ook mogelijk. (Let op: dit wordt op de oorkonde vermeld)

Datum uitreiking

 • Deze datum wordt niet vermeld op de oorkonde.
  Er dient rekening te worden gehouden met een levertijd van minimaal 4 weken. Als de uitreikingsdatum binnen 4 weken ligt, worden €25,00 spoedkosten in rekening gebracht.

Contactadres

 • Straatnaam, het nummer en de plaats.

 • Dit e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de factuur.

  Indien het adres van de contactpersoon afwijkt van het bezorgadres, kunt u het bezorgadres hier aangeven.

 • Straatnaam en het nummer

Toestemming

* Vereiste velden